Info : info@power69.be
Notificatie : Power 6.9 is een voedings­supplement geregistreerd onder PL 997/38.
Verdeler : Power 6.9 - Avenue de l’Expansion 9A - 4432 Alleur - Tél. 067/222.067 - www.power69.be - Bedrijfsnummer BE 0675.690.617
Persoonlijke levensfeer : Wet van 8/12/1992 : de informatie die u aan ons doorgeeft, kan doorgegeven worden aan derden door onze geautomatiseerde handelingen. U heeft een recht op inzage, verbetering of schrapping, ons per post mee te delen.
Wettelijke bedenktijd : Binnen 14 kalenderdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de levering aan de consument, heeft deze het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn.
Retours : Power 6.9 - Avenue de l’Expansion 9A - 4432 Alleur. Terugzending voldoende gefrankeerd. Portokosten worden niet terugbetaald. Levering binnen de 2 weken tot uitputting van voorraad.